Ερατύρας 3, Τ.Κ. 10439 Σταθμός Λαρίσης +30 210 8259660
Λοξής Φάλαγγος 64, Τ.Κ. 32200 Θήβα +30 22620 24249
Ο ΦΟΡΕΑΣ
Αντικείμενο Δραστηριότητας
Το ΙΜΕ&Ε με τα εξειδικευμένα και υψηλού επιστημονικού κύρους στελέχη του δραστηριοποιείται στα παρακάτω:

  • Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων και Εργαζομένων
  • Οικονομοτεχνικές Μελέτες
  • Κοινοτικές Πρωτοβουλίες
  • Συμβουλευτική & Προώθηση Ανέργων στην Αγορά Εργασίας
  • Οργάνωση Εκπαιδευτηρίων
  • Προγράμματα Σπουδών
  • Εκπαιδευτικό υλικό