Ερατύρας 3, Τ.Κ. 10439 Σταθμός Λαρίσης +30 210 8259660
Λοξής Φάλαγγος 64, Τ.Κ. 32200 Θήβα +30 22620 24249
Ο ΦΟΡΕΑΣ
Συνεργασίες
Το ΚΕΚ ΙΜΕ&Ε είναι:

Εταίρος Διακρατικών Συνεργασιών, με άλλους Ευρωπαϊκούς Φορείς στα πλαίσια Κοινοτικών Πρωτοβουλιών παρακολουθώντας έτσι συνεχώς τις εξελίξεις στο διεθνή χώρο, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες των αλλοδαπών συνεργατών του, για λογαριασμό των δικών του πελατών.

Εταίρος του E.C.M.C. (European Consortium of Management Consultants), στο οποίο συμμετέχουν οργανισμοί και εταιρείες από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, κατάρτισης και απασχόλησης.

Μέλος του ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ. (Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης), στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 100 Κ.Ε.Κ