Ερατύρας 3, Τ.Κ. 10439 Σταθμός Λαρίσης +30 210 8259660
Λοξής Φάλαγγος 64, Τ.Κ. 32200 Θήβα +30 22620 24249
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τεχνικός Ασφαλείας
Τεχνικός Ασφαλείας
Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων
Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων
Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων 2
Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων 2