Ερατύρας 3, Τ.Κ. 10439 Σταθμός Λαρίσης +30 210 8259660
Λοξής Φάλαγγος 64, Τ.Κ. 32200 Θήβα +30 22620 24249
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
efet_photo.jpg
Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Γενικά:

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία οι επιχειρήσεις που «παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων,» έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-2007.

Η παρακολούθηση του προγράμματος και η συνακόλουθη απόκτηση πιστοποιητικού από τον ΕΦΕΤ (μετά από εξετάσεις), καλύπτει τη συγκεκριμένη νομοθετική απαίτηση και διασφαλίζει τις επιχειρήσεις έναντι ελέγχων από τον ΕΦΕΤ και τις λοιπές αρμόδιες Αρχές.


Μέχρι σήμερα 1400 περίπου εργαζόμενοι και εργοδότες έχουν παρακολουθήσει στον φορέα μας το συγκεκριμένο πρόγραμμα και έχουν εναρμονιστεί - οι ίδιοι και οι επιχειρήσεις - με τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ΕΦΕΤ.


Δικαιολογητικά Συμμετοχής:


  • Αίτηση Συμμετοχής Επιχείρησης & Καταρτιζομένων (επισυνάπτεται). Η αίτηση αποστέλλεται στο φαξ: 2108847224 ή στο email: grammateia@imee.gr.

Τρόπος Πληρωμής:


Η πληρωμή μπορεί να γίνει μετρητοίς στα γραφεία της εταιρείας μας ή με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης του ΚεΔιΒιΜ2 ΙΜΕ&Ε:


Τράπεζα: EFG Eurobank Ergasias
ΙΒΑΝ: GR0602602540000970200155465
Δικαιούχος
ΙΜΕ&Ε Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αιτιολογία πληρωμής
Το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος 

Πληροφορίες
Έναρξη 29/01/2019
Λήξη 30/01/2019
Ώρες 10
Κόστος 80 €
Τοποθεσία Ερατύρας 3, Σταθμός Λαρίσης